Liber AL vel Legis

2
58
Ja! tro inte på förändring: ni skall vara som ni är, & inte annorledes. Därför skall jordens konungar vara Konungar för alltid: slavarna skall tjäna. Det finns ingen som skall kastas ned eller lyftas upp: allt är alltid som det varit. Ägndå finns det maskerade mina tjänare: det kan vara så att tiggaren där borta är en Konung. En Konung kan välja sin klädnad som han vill: det finns inget säkert test: men en tiggare kan inte dölja sin fattigdom.
    Forgot user name/password