Liber AL vel Legis

2
58
Tak! Nie liczcie na zmianę: będziecie jakimiście byli a nie inaczej. Dlatego królowie ziemi pozostaną Królami na wieki: niewolnicy będą służyć. Nic nie będzie uniżone lub wzniesione. Wszystko na zawsze pozostanie takim jakie było. Lecz zamaskowani są moimi sługami. Może być i tak, że tamten żebrak jest Królem. Król może swe stroje wybierać podług swej woli; nie ma na to pewnej próby; lecz żebrak swej biedy nie ukryje nigdy.
    Forgot user name/password