ספר אל או ההחק

1

I

מט
כל הטקסים, כל המבחנים, כל המלים והסימנים מבוטלים. רא־הוור־כוית עלה על כסא משכנו במזרח בתקופת שוויון האלים; ואסר יהיה עם יסה, גם הם אחד. אך אין הם שייכים לי. אסר יהיה המעריץ, יסה הסובלת; הוור בשמו הסודי וההדרו הוא האדון החונך.
    Forgot user name/password